Privacy statement

ACSI en de Europeesche vinden het belangrijk om zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens om te gaan. Wij houden ons in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stellen.

De Europeesche houdt zich daarnaast ook aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. In die Gedragscode zijn de regels van de Wet uitgewerkt voor banken en verzekeraars.
 
Wij hebben de verwerking van persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag, onder nummer 1205261 (ACSI) en 1300878 (Europeesche).

Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Als u de ACSI Caravanreisverzekering aanvraagt bij de Europeesche, stuurt u de Europeesche gegevens. Deze gegevens gebruikt de Europeesche in de eerste plaats om u zo goed mogelijk te informeren, te beoordelen of we u als nieuwe klant kunnen accepteren en om een overeenkomst met u te sluiten. Ook verwerken wij uw gegevens om aan wettelijke bepalingen te kunnen voldoen en voor marketingactiviteiten, statistische analyses en fraudebestrijding.

ACSI gebruikt de gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen bij eventuele vragen over de verzekering.
 

Uw privacy bij fraudebestrijding

Om fraude tegen te gaan, kan de Europeesche uw gegevens raadplegen bij Stichting CIS te Zeist. Deze stichting bewaart persoonsgegevens voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. Deelnemende verzekeraars mogen uw gegevens ook onderling uitwisselen. Zij moeten hierbij rekening houden met het privacyreglement van Stichting CIS. Hier vindt u meer informatie over ons fraudebeleid.

Uw privacy bij bijzondere gegevens

Soms hebben wij bijzondere gegevens van u nodig. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens over uw gezondheid. Als wij gegevens van een arts nodig hebben, dan vragen wij u altijd eerst om toestemming. Wij vertellen u dan waarom wij deze informatie nodig hebben en om welke gegevens het precies gaat.

Een ander voorbeeld is strafrechtelijke gegevens. Bij sommige overeenkomsten kunnen wij vragen of u een strafrechtelijk verleden heeft. Wij zullen u echter nooit vragen naar gebeurtenissen die meer dan acht jaar geleden hebben plaatsgevonden.
  

Het gebruik van deze website

ACSI heeft passende maatregelen genomen om uw privacy te beschermen tijdens uw bezoek aan onze website. Alle systemen en programma’s zijn beveiligd. Bovendien zijn degenen die toegang hebben tot uw gegevens, verplicht tot geheimhouding. Als u onze website bezoekt, slaan wij uw bezoekersgegevens op. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duur van uw bezoek, uw klikgedrag en de browser die u gebruikt. Deze gegevens gebruiken wij alleen om onze website gebruikersvriendelijker te maken.

Het is ook mogelijk dat onze website cookies naar uw computer stuurt. Dat zijn eenvoudige bestandjes die de communicatie via het elektronische netwerk makkelijker maken. Klik hier voor meer informatie over de cookies die ACSI gebruikt.

Uw gegevens

Wilt u weten of alle gegevens die wij van u hebben juist zijn? Dan kunt u ons vragen om een overzicht. Dat overzicht sturen wij u dan binnen vier weken. U kunt uw verzoek, met een kopie van uw geldige legitimatiebewijs, per post sturen naar: Europeesche Verzekering Maatschappij NV, Afdeling Juridische Zaken & Compliance, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam.

Wat zijn uw rechten?

Als u wilt weten welke persoonsgegevens van u bij ons bekend zijn, dan kunt u gebruik maken van uw 'Recht van inzage'. Stuur uw verzoek met een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs, naar ons toe op ons adres: Europeesche Verzekering Maatschappij NV, Afdeling Juridische Zaken & Compliance, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam.

Wilt u niet dat Europeesche Verzekeringen uw persoonsgegevens gebruikt om u actief te benaderen met persoonlijke aanbiedingen? Dan kunt u gebruikmaken van uw 'Recht van verzet'. Stuur ons een brief waarin u dat meldt op ons adres: Europeesche Verzekering Maatschappij NV, Afdeling Juridische Zaken & Compliance, Postbus 12920, 1100 AX Amsterdam.

Wilt u niet dat ACSI uw persoonsgegeven gebruikt om u actief te benaderen met persoonlijke aanbiedingen? Dan kunt u gebruikmaken van uw 'Recht van verzet'. Gebruik het contactformulier op de Klantenservice-pagina om dit kenbaar te maken.

Hoe kan ik mijn persoonsgegevens corrigeren?

Als uw persoonsgegevens niet kloppen, dan kunt u Europeesche Verzekeringen vragen om de gegevens aan te passen. Dit noemen we het 'Recht van correctie'. U kunt dit doen via deze website of per telefoon.