Heeft u schade?

Neem contact op

Wilt u melding maken van een schadegeval tijdens uw vakantie? Is uw bagage onderweg beschadigd of zoekgeraakt? 

Als u schade aan uw caravan heeft, kunt u uw schadeclaim direct bij onze schadeafdeling melden. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar via:
  
+31 (0)85 - 021 15 56

Voor andere schades en vragen kunt u bellen met dit nummer:

+31 (0)85 - 747 04 70

Een noodgeval melden buiten kantooruren? U kunt bellen met SOS International, 24 uur per dag bereikbaar:

+31 (0)20 - 651 57 77

Zorg ervoor dat u alle gevraagde informatie en documentatie bij de hand heeft. Compleet ingevulde claims kunnen sneller behandeld worden. Als er aanvullende informatie nodig is, neemt de Europeesche contact met u op.

Behandeling schademeldingen 

In sommige gevallen, bijvoorbeeld als het schadebedrag heel hoog is, wordt er een onafhankelijke expert ingeschakeld. Deze expert stelt de aard en de omvang van de schade vast. Als u het niet eens bent met het oordeel van de expert, dan kunt u altijd zelf een tweede expert inschakelen (=contra-expert). Meer informatie hierover, onder andere wie de kosten van de contra-expert betaalt, vindt u in de voorwaarden van uw verzekering.

Heeft u recht op schadevergoeding, dan vergoeden wij de schade zo snel mogelijk. Heeft u geen recht op schadevergoeding of alleen gedeeltelijk, dan wijzen wij uw schade (deels) af. U ontvangt hierover van ons een bericht.

Bent u het niet eens met onze afwijzing? Dan kunt u ons dit laten weten. In dat geval beoordelen wij uw schadeclaim opnieuw. Vervolgens laten wij u weten of u alsnog een schadevergoeding krijgt, of dat wij bij ons standpunt blijven. Dit is ons definitieve standpunt. Bent u niet tevreden met ons definitieve standpunt, dan kunt u bij de Europeesche een klacht indienen.