De betrokken Europese partners tijdens de laatste bestuursraad in Kroatië | Master Sustainable Outdoor Hospitality Management ACSI

Europa’s eerste opleiding in campingmanagement

De vraag naar outdoor hospitality in Europa groeit ontzettend hard. Het campingtoerisme zit
in een professionaliteitsrevolutie en dat maakt dat de kampeerbranche meer dan ooit behoefte
heeft aan een gespecialiseerde opleiding. Het managen van campings is niet te vergelijken met
het leiden van een hotel of B&B. De complexiteit en de veelzijdigheid van de kampeerbranche
vragen om maatwerk, ook in het onderwijs. Om specialisten op dit gebied te trainen, starten
onderwijsinstellingen in Breda, Girona en Rijeka gezamenlijk deze opleiding in campingmanagement: master Sustainable Outdoor Hospitality Management.

Duurzaam ondernemen

Het wordt de eerste Europese masteropleiding op het gebied van duurzaam campingresort management. Binnen de opleiding is er veel aandacht voor zaken rondom de thema’s overheid, omgeving en milieu. Hiermee komt de opleiding tegemoet aan de vraag naar specifiek opgeleide managers en directeuren op academisch niveau. Om de opleiding vorm te geven, hebben verschillende partijen uit de kampeersector de handen ineen geslagen met universiteiten en onderwijsinstellingen uit het Nederlandse Breda, het Spaanse Girona en het Kroatische Rijeka. Het Erasmus+programma van de Europese Unie is medefinancier van de opleiding, die uiteindelijk moet bijdragen aan een beter bewustzijn van de
rol van duurzaam ondernemen in de kampeersector. Hierdoor moet de algehele kwaliteit en het concurrentievermogen van de complete sector nog verder toenemen.

Mijlpaal voor de branche

Ward Wijngaert is als lid van het projectteam en als docent verbonden aan de masteropleiding. Samen met de betrokken Europese partners heeft hij zich in het project Campmaster beziggehouden met het creëren van een kader voor de competenties, kennis en vaardigheden van een campingresortmanager. Vanuit dat raamwerk is er een curriculum en een organisatiestructuur voor een gezamenlijke opleiding
ontwikkeld. Volgens Wijngaert is de officiële steun van de Europese Unie van groot belang voor de
kampeersector. ‘Het feit dat de Europese Unie deze master ondersteunt, is een mijlpaal voor onze branche en geeft de nodige erkenning aan ons beroep. Stap voor stap komt de kampeerbranche op academisch niveau, net als andere sectoren die erkende masters hebben. Het is voor ons een heel grote stap in de richting om de kampeerbranche waardig te respecteren en te behandelen als een belangrijke branche in de toeristische sector.’

Internationaal lesprogramma

De master Sustainable Outdoor Hospitality Management is Engelstalig en de complete studietijd bedraagt twee jaar. Tijdens de opleiding worden theorie en praktijk gecombineerd, waarbij de focus ligt op het strategisch management van grootschalige campingresorts. Toch zullen studenten tijdens de
studie ook alle andere facetten van het campingleven ontdekken. Het eerste semester vindt plaats in Nederland, het tweede in Kroatië, en het derde in Spanje.

De studie wordt afgesloten met een traineeship. ‘Door dit in de laatste fase van de opleiding te doen, worden de baankansen van de student vergroot’, denkt Wijngaert. ‘Indien tijdens het traineeship blijkt dat de student en het bedrijf een goede match zijn, kan er een contract aangeboden worden zodat de student direct aan de slag kan.’ Na afronding van het programma ontvangen studenten drie internationaal erkende diploma’s en 120 ECTS-credits.

Toelating en competenties

De eerste groep studenten start in het najaar van 2023 met de opleiding en aanmelden hiervoor kan tot 15 augustus. Om in aanmerking te komen, moeten studenten een bachelordiploma hebben in een relevant vakgebied. Dit kan bijvoorbeeld zijn op het gebied van toerisme, hotelmanagement, international business, economie, recht, stedelijke ontwikkeling, aardrijkskunde of financiën. De master is
een zogenaamde multiple degree masteropleiding. Afgestudeerden krijgen meerdere titels omdat ze de opleiding op meerdere universiteiten volgen die ieder hun eigen titel(s) aanhouden.

Afgestudeerden van de Master Sustainable Outdoor Hospitality Management hebben recht op drie titels:
• Master of Arts (BUas)
• Master of Science (UdG)
• Master of Arts in Sustainable Outdoor Hospitality Management (UNIRI)

Voor meer informatie kun je hier terecht: https://www.camping-master.eu.