Nationaal Park Weerribben-Wieden heeft het 'Certificaat voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden' gekregen. Daarmee is dit het eerste natuurgebied in Nederland dat voldoet aan de richtlijnen van het Europees handvest voor duurzaam toerisme in beschermde gebieden.

Onafhankelijke deskundigen hebben het Nationaal Park Weeribben-Wieden beoordeeld aan de hand van de criteria uit het EUROPARC handvest. Deze federatie van nationale parken heeft het certificaat vorige week uitgereikt in het Zweedse Strömstad tijdens de jaarlijkse EUROPARC conferentie. Het certificaat geldt voor vijf jaar. Daarna kan een vervolgaanvraag worden ingediend.

In Nationaal Park Weeribben-Wieden werken Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, gemeente Steenwijkerland, provincie Overijssel, waterschap Reest en Wieden en het bedrijfsleven (landbouw, rietsector, recreatiebedrijven en lokale middenstand) intensief samen. Zij proberen de eisen van duurzaamheid te combineren met de natuur- en toerismedoelen en de belangen van de lokale economie.

Het nationaal park, één van de Natura2000-gebieden in Nederland, brengt de doelstellingen van EUROPARC in de praktijk. Natura2000-gebieden zijn aangewezen om teruggang in de soortenrijkdom van planten en dieren te voorkomen. 
 
Wilt u ook genieten van de rietkragen, het moeras en hooilanden van Nationaal Park Weerribben-Wieden? Zoek een camping in de buurt via Eurocampings.eu!


Naar het nieuwsoverzicht